• Match

Table Tennis - Russia Liga Pro Men bets

Sergeevich, Igor - Karpovkin, Gennady 1:1 3.30   1.27 +15
Bychkov, Stanislav - Minkov, Miroslav 11:7 1.50   2.30 +16
Match

26.11.2020

02:30

Korogodsky, Ilya 1 3.20

Mikheev, Daniil Anatolievich 2 1.30

02:45

Kalashnikov, Evgeniy 1 1.70

Safonov, Vladimir 2 2.05

02:45

Suharkov, Oleg 1 1.70

Vahnin, Georgiy Vladimirovich 2 2.05

03:00

Troyanov, Yaroslav 1 2.05

Potapkov, Andrey 2 1.70

03:15

Petrov, Aleksandr 1 1.33

Putilovsky, Vadim 2 3.05

03:15

Slaschilin, Alexey 1 2.30

Evlampiev, Vadim Georgievich 2 1.55

03:30

Mikheev, Daniil Anatolievich 1 1.35

Troyanov, Yaroslav 2 2.95

03:45

Vahnin, Georgiy Vladimirovich 1 3.80

Slaschilin, Alexey 2 1.22

03:45

Safonov, Vladimir 1 1.50

Petrov, Aleksandr 2 2.40

04:00

Potapkov, Andrey 1 1.70

Korogodsky, Ilya 2 2.05

04:15

Putilovsky, Vadim 1 1.85

Kalashnikov, Evgeniy 2 1.85

04:15

Evlampiev, Vadim Georgievich 1 2.65

Suharkov, Oleg 2 1.43

04:30

Korogodsky, Ilya 1 2.65

Troyanov, Yaroslav 2 1.43

04:45

Kalashnikov, Evgeniy 1 1.85

Petrov, Aleksandr 2 1.85

04:45

Suharkov, Oleg 1 2.05

Slaschilin, Alexey 2 1.70

05:00

Mikheev, Daniil Anatolievich 1 1.35

Potapkov, Andrey 2 2.95

05:15

Vahnin, Georgiy Vladimirovich 1 1.35

Evlampiev, Vadim Georgievich 2 2.95

05:15

Safonov, Vladimir 1 1.65

Putilovsky, Vadim 2 2.10

In the betting slip