• Match

Table Tennis - Russia Liga Pro Men bets

Kobytov Roman - Volkov Aleksandr Dmitrievich 0:1 1.07   7.00 +16
Match

04.03.2021

22:30

Sergeevich Igor 1 1.70

Vologzhanin Vladimir 2 1.95

22:45

Razinkov Dmitry 1 2.20

Yanshaev Alexey 2 1.55

22:45

Simonov Sergey 1 1.83

Arutiunyan Artem 2 1.83

23:00

Meteleshko Igor 1 1.45

Vshivkov Pavel 2 2.45

23:15

Kolesnikov Dmitriy 1 1.95

Nikulin Sergey 2 1.70

23:15

Lisov Andrey Yurevich 1 1.83

Olshakov Konstantin Sergeevich 2 1.83

23:30

Vologzhanin Vladimir 1 1.95

Meteleshko Igor 2 1.70

23:45

Yanshaev Alexey 1 1.70

Kolesnikov Dmitriy 2 1.95

23:45

Arutiunyan Artem 1 1.75

Lisov Andrey Yurevich 2 1.90

05.03.2021

00:15

Nikulin Sergey 1 1.65

Razinkov Dmitry 2 2.05

00:15

Olshakov Konstantin Sergeevich 1 1.83

Simonov Sergey 2 1.83

00:30

Sergeevich Igor 1 2.80

Meteleshko Igor 2 1.35

00:45

Simonov Sergey 1 1.27

Lisov Andrey Yurevich 2 3.20

00:45

Razinkov Dmitry 1 2.05

Kolesnikov Dmitriy 2 1.65

01:00

Vologzhanin Vladimir 1 1.45

Vshivkov Pavel 2 2.45

01:15

Yanshaev Alexey 1 1.70

Nikulin Sergey 2 1.95

01:15

Arutiunyan Artem 1 2.20

Olshakov Konstantin Sergeevich 2 1.55

In the betting slip